«Самұрық-Энерго» АҚ жылдық есебі бойынша сауалнама

Құрметті оқырман!

«Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2019 жылғы жылдық есебі сіздің мүдделеріңізді қанағаттандыра алды ма, сізді қызықтыратын тақырыптар ашылды ма?

ТАӘ

Компания/Ұйым

Егер Сіз компанияның, қауымдастықтың қызметкері болмасаңыз, онда «жеке тұлға» деп жазуыңызға болады.

Лауазым

Төмендегі тақырыптарды 5 балдық шәкіл бойынша бағалаңыз (1 – маңызды емес, 5 – өте маңызды)

Маңызды тақырыптар

Мүдделі тараптар үшін (тақырыптың/аспектінің) маңыздылық дәрежесі


Бизнесті цифрландыру

Түсініктер


Компанияның ақпараттық
қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Түсініктер


Қызметті жүзеге асыру барысында
орын алатын стихиялық апаттар
мен төтенше жағдайларды алдын алу және жою

Түсініктер


Компанияның ел экономикасына
қосқан үлесі (оның ішінде, құрылған және бөлінген экономикалық құн)

Түсініктер


Тарифтік реттеу

Түсініктер


Қаржылық тұрақтылық

Түсініктер


Тиімді инвестициялық қызмет

Түсініктер


Індет жағдайында бизнесті басқару

Түсініктер


Әлеуметтік бағдарламаларды іске
асыру және жергілікті қоғамдастықтармен өзара іс-қимыл

Түсініктер


Сатып алудағы әлеуметтік жауапкершілік
және қызмет жүзеге асырылатын маңызды
өңірлерде жергілікті өнім берушілерге жұмсалатын шығыстардың үлесі (оның
ішінде жергілікті қамту үлесін дамыту)

Түсініктер


Сатып алу санаттарын басқару

Түсініктер


Бопсалаушылық пен парақорлықты
қоса алғанда, сыбайлас жемқорлықтың
барлық нысандарына қарсы іс-қимыл

Түсініктер


Тәуекелдерді уақытылы сәйкестендіру және тәуекелдерді сапалы басқару

Түсініктер


Комплаенс-тәуекелді басқару және Компанияның комплаенс-мәдениеті

Түсініктер


Іскерлік беделді нығайту және
стейкхолдерлермен өзара іс-қимыл

Түсініктер


Халықаралық ынтымақтастық

Түсініктер


Корпоративтік қақтығыстар және мүдделер
қақтығысы

Түсініктер


Сапа менеджменті жүйесінің аудиті

Түсініктер


Бизнесті трансформациялау

Түсініктер


"Самұрық-Энерго" АҚ-ның еншілес және
тәуелді ұйымдарымен өзара
іс-қимылының қағидаттары мен тәсілдері

Түсініктер


Жаңартылатын энергия көздеріне салынатын инвестициялар

Түсініктер


Энергия тиімділігі

Түсініктер


Энергия тұтынуды азайту

Түсініктер


Парниктік газдар мен басқа да
ластаушы заттардың шығарындыларын азайту (NOX, SOX, озонды бүлдіруші және басқа маңызды ластаушы заттектерді азайту)

Түсініктер


Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалатын жалпы шығыстар мен инвестициялар (түрлері бойынша бөлгенде)

Түсініктер


Материалдарды, энергия мен суды тиімді пайдалану

Түсініктер


Экологиялық заңнамалар мен нормативтік талаптарды сақтау

Түсініктер


Қалдықтарды басқару

Түсініктер


Ұйымның су жинауы айтарлықтай әсерін тигізетін су көздері

Түсініктер


Бірнеше мәрте және қайта пайдаланылатын судың үлесі мен жалпы көлемі

Түсініктер


Ұйымның шығарындылары мен оның аумағынан өтетін жоғарғы ағын айтарлықтай әсерін тигізетін су объектілері

Түсініктер


Биологиялық әралуандылықты сақтау

Түсініктер


Қызметкерлерді әділ марапаттау және оларға әлеуметтік қолдау көрсету

Түсініктер


Корпоративтік мәдениет және бизнесті жүргізудің этикалық стандарттары

Түсініктер


Жастар саясаты

Түсініктер


Персоналдың кәсіби және жеке тұлға ретінде өсуі

Түсініктер


Персоналды жалдау

Түсініктер


Әралуандылық және тең мүмкіндіктер, оның ішінде гендерлік теңдік

Түсініктер


Шағымдарды беру тетіктері

Түсініктер


Мәжбүрлі еңбектің барлық түрлерін жою

Түсініктер


Еңбек және жұмыспен қамту саласындағы кемсітушілікті жою

Түсініктер


Халықаралық деңгейде жарияланған адам құқықтарының қорғалуына қолдау көрсету және құрмет

Түсініктер


Еңбекті қорғауды басқару жүйесінің тиімділігін арттыру

Түсініктер


Өндірістік жарақаттанушылық

Түсініктер


Назар аударуды қажет ететін қосымша тақырыптар мен аспектілер болған жағдайда, көрсетуіңізді сұраймыз.